Senin, 21 Oktober 2013

Doa Qunut dan Terjemahannya

Doa Qunut dan Terjemahannya Bacaan doa qunut adalah sebagai berikut: أَللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ, وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ, وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ, وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ, وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ, فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ, وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ,وَلاَيَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ, تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ, فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَاقَضَيْتَ, أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ, وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِناَ مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ اْلاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (Allahummahdiniy fiiman hadait. Wa ‘aafiniy fiiman ‘aafait. Wa tawallaniy fiiman tawallait. Wa baarikliy fiima a’thoita. Wa qiniy syarro maa qodhoit. Fainnaka taqdhii walaa yuqdhoo ‘alaik. Wa innahuu laa yadzillu man waalait. Wa laa ya ‘izzu man ‘aadait. Tabaarokta robbanaa wata’aalait. Falakal hamdu ‘alaa maa qodhoit. Astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa shollallahu ‘alaa sayyidinaa muhammadininnabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aalihii washohbihii wa sallam.) Terjemahannya kurang lebih: “Ya Allah tunjukkan aku sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan. Berikan kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan kesehatan. Dan peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau peliharakan. Berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan. Dan selamatkan aku dari bahaya yang telah Engkau tentukan. Maka sesungguhnya, Engkaulah yang menghukum dan bukannya yang kena hukum. Dan sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi. Maka bagi Engkaulah segala pujian di atas apa yang Engkau hukumkan. Aku memohon ampun dari-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya.”

NIAT SHOLAT SUNNAH DAN MACAMNYA

NIAT SHOLAT SUNNAH DAN MACAMNYA 1. SHALAT SUNNAH WUDHU Shalat sunat wudhu atau yang disebut juga dengan shalat syukrul wudhu adalah shalat yang dikerjakan setelah berwudhu. Tata cara pelaksanannya adalah: a. Sehabis berwudhu kita disunahkan membaca doa: “‘Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wahdauu laa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa;rasuuluhu. Allahummaj’alnii minat-tawwaabiina waj’alnii minal mutathahiriina waj’alnii min‘ibaadikash-shaalihiin. Artinya: “Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang saleh.” b. Selesai membaca doa tersebut, lalu melaksanakan shalat sunah wudhu 2 rakaat. Niatnya: Ushallii sunnatal-wudhuu’i rak’ataini lillaahi ta’aalaa. Artinya: ”Aku niat shalat sunah wudhu 2 rakaat karena Allah.” c. Shalat ini dikerjakan 2 rakaat sebagaimana shalat yang lain dengan ikhlas sampai salam. d. Keutamaan Shalat Syukrul Wudhu “Rasulullah berkata kepada Bilal: Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga? Bilal menjawab: Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudhu baik siang atau malam aku selalu shalat setelahnya sebanyak yang aku suka” . (HR Bukhari) 2. SHALAT TAUBAT Shalat Taubat adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim jika ingin bertaubat terhadap kesalahan yang pernah ia lakukan. Shalat taubat dilaksanakan dua raka’at dengan waktu yang bebas kecuali pada waktu yang diharamkan untuk melakukan shalat. Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah seseorang melakukan suatu perbuatan dosa, lalu dia bangun(bangkit) dan bersuci, kemudian mengerjakan shalat, dan setelah itu memohon ampunan kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya”. Kemudian beliau membaca ayat : “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah – Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. (QS Ali-Imran: 135) Tata Cara Shalat Taubat Jumlah rakaatnya 2, 4 sampai 6 rakaat. Niat shalat taubat: “Ushallii sunnatat taubati rak’ataini lillaahi ta’aalaa.” Artinya: “Aku niat shalat sunat taubat dua rakaat karena Allah.” Doanya: “Astagfirullahal azhiim al ladzi laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyumu wa atuubu ilaihi taubata ‘abdin zhaalimin laa yamliku li nafsihi dharran wa laa naf’an wa laa mautan wa laa hayaatan wa laa nusyuuraa.” Artinya: Saya memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung, aku mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang hidup terus selalu terjaga. Aku memohon taubat kepada-Nya, selaku taubatnya seorang hamba yang banyak berdosa, yang tidak mempunyai kekuatan untuk berbuat mudharat ataupun manfaat, untuk mati atau hidup maupun bangkit nanti. 3. SHALAT DHUHA Shalat Dhuha adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim ketika matahari sedang naik. Kira- kira, ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya (kira-kira pukul tujuh pagi) hingga waktu dzuhur. Jumlah raka’at shalat dhuha bisa dengan 2,4,8 atau 12 raka’at. Dan dilakukan dalam satuan 2 raka’at sekali salam. Tata Cara Shalat Dhuha: 1. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Asy-Syams 2. Pada rakaat kedua membaca surat Adh-Dhuha Niat shalat dhuha adalah: “Ushallii sunnatadh-dhuhaa rak’ataini lillaahi ta’aalaa.” Artinya: Aku niat shalat sunat dhuha dua rakaat, karena Allah. Doa yang dibaca setelah shalat dhuha: “Ya Allah, bahwasanya waktu Dhuha itu adalah waktu Dhuha-Mu, kecantikan ialah kecantikan-Mu, keindahan itu keindahan-Mu, dan perlindungan itu, perlindungan-Mu”. “Ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit, turunkanlah dan jika ada di dalam bumi , keluarkanlah, jika sukar mudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika masih jauh dekatkanlah, berkat waktu Dhuha, keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaan-Mu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu yang shaleh”. Rahasia dan Keutamaan shalat Dhuha Hadits Rasulullah saw yang menceritakan tentang keutamaan shalat Dhuha, di antaranya: 1. Sedekah bagi seluruh persendian tubuh manusia Dari Abu Dzar al-Ghifari ra, ia berkata bahwa Nabi Muahammad saw bersabda: “Di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat sedekah, setiap tasbih (ucapan subhanallah) adalah sedekah, setiap tahmid (ucapan alhamdulillah) adalah sedekah, setiap tahlil (ucapan lailahaillallah) adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan dua rakaat Dhuha diberi pahala” (HR Muslim). 2. Ghanimah (keuntungan) yang besar Dari Abdullah bin `Amr bin `Ash radhiyallahu `anhuma, ia berkata: “Rasulullah saw mengirim sebuah pasukan perang. Nabi saw berkata: “Perolehlah keuntungan (ghanimah) dan cepatlah kembali!. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan (tempat) perang dan banyaknya ghanimah (keuntungan) yang akan diperoleh dan cepat kembali (karena dekat jaraknya). Lalu Rasulullah saw berkata; “Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka (musuh yang akan diperangi), paling banyak ghanimah (keuntungan) nya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab; “Ya! Rasul berkata lagi:“Barangsiapa yang berwudhu’, kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan shalat Dhuha, dialah yang paling dekat tujuanannya (tempat perangnya), lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya.” (Shahih al-Targhib: 666) 3. Sebuah rumah di surga Bagi yang rajin mengerjakan shalat Dhuha, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi Muahammad saw: “Barangsiapa yang shalat Dhuha sebanyak empat rakaat dan empat rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surge.” (Shahih al- Jami`: 634) 4. Memperoleh ganjaran di sore hari Dari Abu Darda’ ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw berkata: “ Allah ta`ala berkata: “Wahai anak Adam, shalatlah untuk-Ku empat rakaat dari awal hari, maka Aku akan mencukupi kebutuhanmu (ganjaran) pada sore harinya” (Shahih al-Jami: 4339). Dalam sebuah riwayat juga disebutkan: “Innallaa `azza wa jalla yaqulu: Yabna adama akfnini awwala al-nahar bi’arba`i raka`at ukfika bihinna akhira yaumika” Artinya: Sesungguhnya Allah `Azza Wa Jalla berkata: “Wahai anak Adam, cukuplah bagi-Ku empat rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu disore harimu 5. Pahala Umrah Dari Abu Umamah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan shalat wajib,maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji. Barangsiapa yang keluar untuk melaksanakan shalat Dhuha, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan `umrah….(Shahih al-Targhib: 673). Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: “Barangsiapa yang mengerjakan shalat fajar (shubuh) berjamaah, kemudian ia (setelah usai) duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia shalat dua rakaat (Dhuha), ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah; sempurna, sempurna, sempurna” (Shahih al-Jami`: 6346). 6. Ampunan Dosa “Siapa pun yang melaksanakan shalat dhuha dengan langgeng, akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih dilautan.” (HR Tirmidzi) 4. SHALAT TAHAJUD Shalat Tahajud adalah shalat sunat yang dikerjakan pada waktu malam, dimulai selepas isya sampai menjelang subuh. Jumlah rakaat pada shalat ini tidak terbatas, mulaidari 2,4,8rakaat, dan seterusnya. a. Pembagian Keutamaan Waktu Shalat Tahajud 1. Sepertiga malam, kira-kira mulai dari jam 19.00 samapai jam 22.00 2. Sepertiga kedua, kira-kira mulai dari jam 22.00 sampai dengan jam 01.00 3. Sepertiga ketiga, kira-kira dari jam 01.00 sampai dengan masuknya waktu subuh. b. Niat shalat tahajud “Ushallii sunnatat-tahajjudi rak’ataini lillaahi ta’aalaa” Artinya: “Aku niat shalat sunat tahajud dua rakaat karena Allah” c. Doa yang dibaca setelah shalat tahajud: “Rabbanaa aatina fid-dun-yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa adzaaban-naar.” Artinya: “Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka.” Dalam hadits Bukhari dinyatakan, bahwa Rasulullah jika bangun dari tidurnya di tengah malam lalu bertahajud membaca doa: “Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samaawaati walardhi wa man fiihin, wa lakal hamdu laka mulkus samaawaati wal ardhi wa man fiihin, wa lakal hamdu nuurus samaawaati wal ardhi, wa lakal hamdu antal haqqu wa wa’dukal-haqqu wa liqaa’uka haqqun wa qauluka haqqun wal-jannatu haqqun, wan naaru haqqun, wan-nabiyyuuna haqqun, wa Muhammadun shallallaahu ‘alaihi wa sallama haqqun, waass’atu haqqun. Allahumma laka aslamtu, wa bika aamantu, wa ‘alaika tawakaltu wa ilaika anabtu wa bika khaashamtu, wa ilaika haakamtu, faghfir lii maa qaddamtu, wa maa akhkhartu wa maa asrartu, wa maa a’lantu antal muqaddimu wa antal mu’akhiru la ilaaha illa anta aula ilaaha gairuka wa laa haula quwwata illa billah.” Artinya: Ya Allah, bagi-Mu segala puji. Engkaulah penegak langit dan bumi dan alam semesta beserta segala isinya. Bagi-Mulah segala puji, pemancar cahaya langit dan bumi. Bagi-Mulah segala puji, Engakaulah yang haq, dan janji-Mu adalah benar, dan surge adalah haq, dan neraka adalah haq, dan nabi-nabi itu adalah haq, dan Nabi Muhammad adalah benar,dan hari kiamat adalah benar. Ya Allah, kepada-Mulah kami berserah diri (bertawakal) kepada Engkau jualah kami kembali, dan kepada-Mulah kami rindu, dan kepada engkaulah kami berhukum. Ampunilah kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan dan sebelumnya, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau Allah Rabbul alamin. Tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah.” d. Setelah itu, perbanyaklah membaca istigfar sebagai berikut “Astagfirullaahal azhim wa atuubu ilaiih” Artinya: “Kami memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung dan kami pun bertaubat kepada-Nya” e. Keutamaan Shalat Tahajud Sahabat Abdullah bin Salam mengatakan, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: “Hai sekalian manusia, sebarluaskanlah salam dan berikanlah makanan serta sholat malamlah diwaktu manusia sedang tidur, supaya kamu masuk Surgadengan selamat.” (HR Tirmidzi) Bersabda Nabi Muhammad saw: “Seutama-utama shalat sesudah shalat fardhu ialah shalat sunnat di waktu malam.” (HR Muslim) Selain itu, Allah sendiri juga berfirman: “Pada malam hari, hendaklah engkau shalat Tahajud sebagai tambahan bagi engkau. Mudah- mudahan Tuhan mengangkat engkau ketempat yang terpuji.” (QS Al-Isra’: 79) Dari Jabir r.a., ia barkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya pada malam hari itu benar-benar ada saat yang seorang muslim dapat menepatinya untuk memohon kepada Allah suatu kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah akan memberikannya (mengabulkannya); dan itu setiap malam.” (HR Muslim dan Ahmad) Lazimkan dirimu untuk shalat malam karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu, mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan pencegah dari dosa.” (HR Ahmad) f. Kiat Mudah Shalat Malam/Qiyamullail Agar kita diberi kemudahan bangun malam untuk melakukan shalat malam, cobalah tips-tips berikut ini: 1. Aturlah aktivitas di siang hari agar malamnya Anda tidak kelelahan. Sehingga tidak membuat Anda tidur terlalu lelap. 2. Makan malam jangan kekenyangan, berdoa untuk bisa bangun malam, dan jangan lupa pasang alarm sebelum tidur. 3. Hindari maksiat, sebab menurut pengalaman Sufyan Ats-Tsauri, “Aku sulit sekali melakukan qiyamullail selama 5 bulan disebabkan satu dosa yang aku lakukan.” 4. Ketahuilah fadhilah (keutamaan) dan keistimewaan qiyamulail. Dengan begitu kita termotivasi untuk melaksanakannya. 5. Tumbuhkan perasaan sangat ingin bermunajat dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 6. Baik juga jika janjian dengan beberapa teman untuk saling membangunkan dengan miscall melalui telepon atau handphone. 7. Buat kesepakatan dengan istri dan anak-anak bahwa keluarga punya program tahajud bersama sekali atau dua malam dalam sepekan. 8. Berdoalah kepada Allah swt. untuk dipermudah dalam beribadah kepadaNya. 5. SHALAT HAJAT Shalat Hajat adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim ia memiliki hajat tertentu dan ia ingin hajat tersebut dikabulkan oleh AllahSWT. Shalat dilakukan minimal 2 raka’at dan maksimal 12 raka’at dengan salam setiap 2 rakaat. Shalat ini dapat dilakukan kapan saja asalkan tidak pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat (lihat pada shalat sunnat). a. Niat shalat hajat “ Ushallii sunnatal haajati rak’aataini lillaahi ta’aala.” Artinya: “Aku berniat shalat hajat sunah hajat dua rakaat karena Allah Ta’ala.” b. Doa Shalat Hajat Setelah selesai shalat hajat, lalu membaca istigfar. Dalam kitab Tajul Jamil lil ushul, dianjurkan setelah shalat hajat membaca istigfar 100x, seperti kalimat istigfar yang biasa atau sebagai berikut: “Astagfirullaha rabbi min kulli dzanbin wa atuubu ilaiih.” Artinya: “Aku memohon ampunan kepada Tuhanku, dari dosa-dosa, dan aku bertaubat kepada-Mu” c. Selesai membaca istigfar lalu membaca shalawat nabi 100x, yakni: “Allahuma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin shalaatarridhaa wardha ‘an ashaabihir ridhar ridhaa.” Artinya: “Ya Allah, beri karunia kesejahteraan atas jungjunan kami Muhammad, kesejahteraan yang diridhai, dan diridailah daripada sahabat-sahabat sekalian.” “Laa ilaha illallohul haliimul kariimu subhaanallohi robbil ‘arsyil ‘azhiim. Alhamdu lillaahi robbil‘aalamiin. As `aluka muujibaari rohmatika wa‘azaaima maghfirotika wal ghoniimata ming kulli birri wassalaamata ming kulli itsmin. Laa tada’ lii dzamban illa ghofartahu walaa hamman illaa farojtahu walaa haajatan hiya laka ridhon illa qodhoitahaa yaa arhamar roohimiin.” Artinya: “Tidak ada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Lembut dan Maha Penyantun. Maha Suci Allah, Tuhan pemelihara Arsy yang Maha Agung. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Kepada-Mu-lah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmat-Mu, dan sesuatu yang mendatangkan ampunan-Mu dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa. Janganlah Engkau biarkan dosa daripada diriku, melainkan Engkau ampuni dan tidak ada sesuatu kepentingan, melainkan Engkau beri jalan keluar, dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaan-Mu, melainkan Engkau kabulkan. Wahai Tuhan Yang Paling Pengasih dan Penyayang.” Setelah itu, mohonlah kepada Allah apa yang kita inginkan, insya Allah, Allah mengabulkannya. Amin. d. Keutamaan Shalat Hajat Sabda Rasulullah: “Siapa yang berwudhu dan sempurna wudhunya, kemudian shalat dua rakaat (Shalat Hajat) dan sempurna rakaatnya maka Allah berikan apa yang ia pinta cepat atau lambat.” (HR Ahmad) Diriwayatkan dari Abu Sirah an-Nakh’iy, dia berkata, “Seorang laki-laki menempuh perjalanan dari Yaman. Di tengah perjalan keledainya mati, lalu dia mengambil wudhu kemudian shalat dua rakaat, setelah itu berdoa. Dia mengucapkan, “Ya Allah, sesungguhnya saya datang dari negeri yang sangat jauh guna berjuang di jalan-Mu dan mencari ridha-Mu. Saya bersaksi bahwasanya Engkau menghidupkan makhluk yang mati dan membangkitkan manusia dari kuburnya, janganlah Engkau jadikan saya berhutang budi terhadap seseorang pada hari ini. Pada hari ini saya memohon kepada Engkau supaya membangkitkan keledaiku yang telah mati ini. ” Maka, keledai itu bangun seketika, lalu mengibaskan kedua telinganya.” (HR Baiha) 6. SHALAT SUNNAH TASBIH Shalat sunat tasbih adalah shalat sunat yang di dalamnya dibacakan kalimat tasbih sebanyakk 300 kali. Niat shalat tasbih: “Ushallii sunnat tasbihi rak’ataini lillaahi ta’aalaa” Artinya: “Aku niat shalat sunat tasbih dua rakaat, karena Allah.” Tata Cara Shalat Tasbih Shalat tasbih dilakukan 4raka’at (jika dikerjakan siang maka 4 raka’at dengan sekali salam, jika malam 4 raka’at dengan dua salam ) sebagaimana shalat biasa dengan tambahan bacaan tasbih pada saat-saat berikut: NO Waktu Jml. Tasbih 1. Setelah pembacaan surat al fatihah dan surat pendek saat berdiri 15 kali 2. Setelah tasbih ruku’ (Subhana rabiyyal adzim…) 10 Kali 3. Setelah I’tidal 10 Kali 4. Setelah tasbih sujud pertama (Subhana rabiyyal a’la…) 10 Kali 5. Setelah duduk diantara dua sujud 10 Kali 6. Setelah tasbih sujud kedua 10 Kali 7. Setelah duduk istirahat sebelum berdiri (atau sebelum salam tergantung pada raka’at keberapa) 10 Kali Jumlah total satu raka’at 75 Jumlah total empat raka’at 4 X 75 = 300 kali 7. SHALAT SUNNAH AWWABIN Shalat sunat awwabin adalah shalat sunat yang dikejakan selesai mengerjakan shalat sunat ba’da magrib, dilakukan sebanayak 2 sampai dengan 6 rakaat. a. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut Shalat 2 rakaat dengan niat: Ushallii ral’ataini shalaatal-awwaabiina sunnatal lillaahi ta’aallaa. Artinya: “Aku niat shalat dua rakaat sunat awwabin,karena Allah. b. Sesudah membaca Fatihah pada rakaat pertama, bacalah: · surat Al-Ikhlas 6x · surat Al-Falaq 1x · surat An-Naas 1x begitupun dengan rakaat kedua. c. Sehabis salam dua rakaat, maka shalat lagi 2 rakaat. Dan dibaca pada rakaat pertama dan kedua setelah Al-Fatihah mana saja surat yang dikehendaki. Niatnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. d. Sesudah itu, berdiri lagi dengan niat sama seperti sebelumnya, dilaksanakan 2 rakaat, dengan bacaan pada rakaat pertama sesudah Al-Fatihah, bacalah surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua sesudah membaca Al-Fatihah bacalah surat Al-Ikhlas. Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “Barang siapa shalat 6 rakaat setelah magrib, disela-selanya tidak berbicara kotor, maka ia mendapatkan pahala ibadah selama12 tahun. ” Kemudian beliau juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda: “Barangsiapa shalat 20 rakaat setelah maka Allah mambangun rumah di sorga untuknya”, Tirmidzi berkata, hadist Abu Harairah “gharib” (hanya diriwayatkan seorang rawi yang tidak kuat).” Tabrani juga meriwayatkan dari Ammar bin Yasir, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa melakukan shalat 6 rakaat setelah maghrib, maka diampuni dosanya meskipun sebanyak ombak lautan. 8. SHALAT SAFAR Apabila seseorang hendak berpergian, sebelum meninggalkan rumah, ia dianjurkan mengerjakan solat safar dua rakaat; demikian pula sesudah tiba dirumah kembali. Caranya sama dengan mengerjakan solat subuh,hanya niatnya berlainan, yaitu berniat solat safar sunnat kerana Allah SWT. Selesai solat berdoalah agar perjalanan diridhai, dimudahkan dan diselamatkan Allah SWT. dalam perjalanan, baik pribadi, tugas maupun keluarga yang ditinggalkan. 9. SHALAT TAHIYATUL MASJID shalat sunnah 2rakaat yang dikerjakan ketika masuk masjid, sebelum duduk untuk menghormati masjid. Rasulullah bersabda: “Apabila seseorang diantara kamu masuk masjid, maka jaganlah hendak duduk sebelum shalat 2rakaat lebih dahulu” (H.R Bukhari&Muslim). Niatnya : Ushalli sunnatal Tahiyatul Masjidi rak’ataini lillahi Ta’aalaa” Artinya : “aku niat shalat sunnah tahiyatul masjid 2rakaat karena Allah” 10. SHALAT RAWATIB shalat sunnah yang dikerjakan mengiringi shalat fardhu. Niatnya : A). Qabliyah: adalah shalat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum shalat wajib. Waktunya: 2rakaat sebelum shalat subuh, 2rakaat sebelum shalat Dzuhur, 2 atau 4rakaat sebelum shalat Ashar, & 2rakaat sblm shalat Isya. Niatnya : Ushalli sunnatadh Dzuhri * rak’ataini Qibliyyatan lillahi Ta’aalaa Artinya : “aku niat shalat sunnah sebelum dzuhur 2 rakaat karena Allah” * bisa diganti dengan shalat wajib yang akan dikerjakan. B). Ba’diyyah: adalah shalat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah shalat fardhu. Waktunya: 2 atau 4rakaat sesudah shalat Dzuhur, 2rakaat sesudah shalat Magrib & 2rakaat sesudah shalat Isya. Niatnya : “Ushalli sunnatadh Dzuhri * rak’ataini Ba’diyyatan lillahi Ta’aalaa” Artinya : “aku niat shalat sunnah sesudah dzuhur 2rakaat karena Allah” *bisa diganti dengan shalat wajib yang akan dikerjakan. 11. SHALAT ISTIKHARAH shalat sunnah 2rakaat untuk meminta petunjuk yang baik, bila kita menghadapi 2pilihan/ragu dalam mengambil keputusan. Sebaiknya dikerjakan pada 2/3 malam terakhir antara jam 22.00 sampai 01.00. Niatnya : Ushalli sunnatal Istikharah rak’ataini lillahi Ta’aalaa Artinya : “aku niat shalat sunnah Istikharah 2rakaat karena Allah” 12. SHALAT MUTLAQ shalat sunnah tanpa sebab&tidak ditentukan waktunya, juga tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Shalat itu suatu perkara yg baik, banyak/sedikit (AlHadis). Niatnya : Ushalli sunnatal rak’ataini lillahi Ta’aalaa Artinya : “aku niat shalat sunnah 2rakaat karena Allah” 13. SHALAT TASBIH shalat sunnah yg dianjurkan dikerjakan tiap malam, jika tidak bisa 1minggu sekali/paling tidak seumur hidup sekali. Shalat ini sebanyak 4rakaat, dengan ketentuan jika dikerjakan pada siang hari cukup dengan 1 salam, Jika dikerjakan pada malam hari dengan 2 salam. Cara mengerjakannya A). Niat : Ushalli sunnatan tasbihi raka’ataini lilllahi ta’aalaa. artinya :”aku niat shalat sunnah tasbih 2rakaat karena Allah” B). Usai baca surat Al Fatehah, baca tasbih 15x. C). Ruku’, usai baca do’a ruku, baca tasbih 10x. D). Itidal, usai baca do’a ‘itidal, baca tasbih 10x. E). Sujud, usai baca doa sujud, baca tasbih 10x. F). Usai baca do’a duduk diantara2sujud, baca tasbih 10x. G). Usai baca doa sujud kedua, baca tasbih 10x. Jumlah keseluruhan tasbih yang dibaca pada tiap rakaatnya sebanyak 75x. Lafadz bacaan tasbih yg dmksd adalah sebagai berikut : Subhanallah wal hamdu lillahi walaa ilaaha illallahu wallahu akbar artinya : “Maha suci Allah yang Maha Esa. Segala puji bagi Allah, Dzat yang Maha Agung” 14. SHALAT TARAWIH shalat sunnah sesudah shalat Isya, pada bulan Ramadhan. Menegenai bilangan rakaatnya disebutkan dalam hadis : “Yang dikerjakan oleh Rasulullah saw, baik pada bulan ramadhan/lainnya tidak lebih dari 11rakaat” (H.R.Bukhari). Dari Jabir :” Sesungguhnya Nabi saw telah shalat bersama mereka 8rakaat, lalu beliau shalat witir.” (H.R.IbnuHiban) Niat shalat tarawih : Ushalli sunnatan Taraawiihi rak’ataini (Imamam/ makmuman) lillahi ta’aallaa artinya : “Aku niat shalat sunat tarawih 2rakaat (imamam/makmum) karena Allah” 15. SHALAT HARI RAYA shalat Idul Fitri pada 1 Syawal & Idul Adha pd 10 Dzulhijah. Hukumnya sunnah Mu akad(dianjurkan). “Sesungguhnya kami telah memberi engkau (yaa Muhammad) akan kebajikan yang banyak, sebab itu shalatlah engkau&berqurbanlah karena Tuhanmu pada Idul Adha (Q.S.AlKautsar.1-2) Dari Ibnu Umar: “Rasulullah, Abu Bakar, Umar pernah melakukan shalat pd 2hari raya sebelum berkhutbah.”(H.R.Jama’ah). Niat Shalat Idul Fitri : Ushalli sunnatal li, iidil fitri rak’ataini (imamam/ makmumam) lillahi Taa’laa artinya : “Aku niat shalat idul fitri dua rakaat (imam/makmum) karena Allah” Niat Shalat Idul Adha : Ushalli sunnatal li’iidil Adha rak’ataini (imamam.makmumam) lillahita’aalaa artinya : “Aku niat shalat idul adha dua rakaat (imam/makmum)karena Allah” Waktu shalat hari raya adalah setelah terbit matahari sampai condongnya matahari. Syarat, rukun&sunnatnya sama seperti shalat yang lainnya. Hanya ditambah beberspa sunnat sebagai berikut: a. Berjamaah b. Takbir 7kali pada rakaat pertama & 5kali pada rakata ke2 c. Mengangkat tangan setinggi bahu pada tiap takbir. d. Setelah takbir yang ke2 sampai takbir yang terakhir baca tasbih. e. Membaca surat Qaf di rakaat pertama&surat Al Ghasiyah pada rakaat kedua. f. Imam menyaringkan bacaannya g. Khutbah 2kali setelah shalat sebagaimana khutbah jum’at h. Pada khutbah Idul Fitri memaparkan tentang zakat fitrah & pada Idul Adha tentang hukum-hukum Qurban. i. Mandi, berhias, memakai pakaian sebaik-baiknya. j. Makan terlebih dahulu pada shalat Idul Fitri, pada Shalat Idul Adha sebaliknya. 16. SHALAT KHUSUF shalat sunat sewaktu terjadi gerhana bulan/matahari. Minimal 2rakaat. Caranya mengerjakannya : a). Shalat 2rakaat degan 4x ruku’ yaitu pada rakaat pertama, setelah ruku’&I’tidal baca fatihah lagi kemudian ruku’&I’tidal kembali setelah itu sujud sebagaimana biasa. Begitu pula pada rakaat ke2. b). Disunatkan baca surat yang panjang, sedang membacanya pada waktu gerhana bulan harus nyaring,sedangkan pada gerhana matahari sebaliknya. Niat shalat gerhana bulan : Ushalli sunnatal khusuufi rak’ataini lillahita’aalaa artinya : “Aku niat shalat gerhana bulan 2rakaat karena Allah” 17. SHALAT WITIR Witir artinya ganjil. Dinamakan Solat Witir, kerana bilangan rakaatnya yang selalu ganjil; yaitu boleh 1 rakaat, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Boleh dikerjakan dua- dua, terakhir 3 rakaat 1 tahiyyat 1 salam. Cara mengerjakan shalat witir sama dengan cara mengerjakan shalat fardhu. Perbedaannya hanya pada niat. Shalat witir, jika lebih dari 1 rakaat (3, 5, 7, 9, dan 11), sebaiknya dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat (setiap 2 rakaat satu kali salam). Sedangkan yang terakhir boleh 3 rakaat satu kali salam, boleh pula 1 rakaat. Adapun niat shalat witir adalah: Jika 1 rakaat: USHALLIISUNNATAL WITRI RAK’ATAN LILLAAHI TA’AALAA. Artinya: (di dalam hati pada saat takbiratul ihram!) “Aku (niat) shalat sunat witir 1 rakaat, karena Allah Ta’ala. Jika 3 rakaat: USHALLI SUNNATAL WITRI TSALAATSA RAKA’AATIN LILLAAHI TA’AALAA, Artinya: “Aku (niat), shalat sunat witir 3 rakaat, karena Allah Ta’ala.” Bila berjamaah (khusus pada malam bulan Ramadhan sebelum kata “LILLAAHI TA’AALAA” ditambah dengan kata “MA’MUUMAN” (mengikut imam).Jika menjadi makmum, atau kata “IMAAMAN” (menjadi imam), jika bertindak sebagai imam. 18. NIAT SHALAT SUNAT DAN SHALAT FARDHU JUM’AT Setelah adzan yang pertama selesai dikumandangkan, hendaklah dikerjakan shalat sunat 2 rakaat dengan niat: USHALLII SUNNATAL JUMU’ATI RAK’ATAINI QABLIYYATAN LILLAAHI TA’AALAA artinya: “aku niat shalat jum’at 2 rakaat sebelumnya, karena Allah ta’ala.” NIAT SHALAT FARDHU JUMA’AT: USHALLII FARDHAL JUMU’ATI RAK’ATAINI MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA’AN MA’MUUMAN LILLAHI TA’AALAA artinya: “aku niat shalat fardhu jum’at 2 rakaat menghadap kiblat mengikuti imam karena Allah ta’ala.” jika menjadi IMAM maka kata MA’MUUMAN di ganti menjadi IMAAMAN. Jika shalat fardhu jum’at telah selesai dikerjakan, sebelum pulang hendaklah mengerjakan shalat sunat 2 rakaat, dengan niat: USHALLI SUNNATAL JUMU’ATI RAK’ATAINI BA’DIYYATAN LILLAAHI TA’AALAA artinya: “aku niat shalat sunat jum’at 2 rakaat sesudahnya, karena Allah ta’ala.” WIRID DAN DO’A SETELAH SHALAT FARDHU JUM’AT Apabila shalat fardhu jum’at telah selesai dikerjakan, Maka setelah salam hendaklah membaca: a. Surat Al-Fatihah 7x b. Surat Al-Ikhlas 7x c. Surat Al-Falaq 7x d. Surat An-Anaas 7x. setelah itu membaca doa ini: ALLAAHUMMA YAA GHANIYYU YAA HAMIID YAA MUBDI’U YAA MU’IID, YAA RAHIIMU YAA WADUUD, AGHNINII BIHALAALIKA ‘AN HARAAMIK, WA BITHAA’ATIKA ‘AN MA’SHIYATIK WA BIFADHLIKA’AMAN SIWAAK . artinya: “wahai Allah! Yang maha kaya, yang maha terpuji, yang maha mengadakan, yang maha mengembalikan, yang maha pengasih, yang maha mengasihi. Berikanlah aku kekayaan dengan barang mu yang halal, jauh dari barang yang haram, dan dengan berbuat taat kepada-mu, jauh dari berbuat maksiat, dan dngan anugrah mu, jauh dari (meminta) kepada selain-mu.” 19. SHALAT ISTIQA’ shalat sunat yang dikerjakan untuk memohon hujankepada Allah SWT. Niatnya : Ushalli sunnatal Istisqaa-i rak’ataini (imamam/ makmumam) lillahita’aalaa artinya : “Aku niat shalat istisqaa 2rakaat (imam/makmum)karena Allah” Syarat-syarat mengerjakana Shalat Istisqa : a). 3hari sebelumnya agar ulama memerintahkan umatnya bertaobat dengan berpusa&meninggalkan segala kedzaliman serta menganjurkan beramal shaleh. Sebab menumpuknya dosa itu mengakibatkan hilangnya rejeki&datangnya murka Allah. “Apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, maka lebih dulu kami perbanyak orang-orang yang fasik,sebab kefasikannyalah mereka disiksa, lalu kamirobohkan (hancurkan) negeri mereka sehancur-hancurnya” (Q.S.Al Isra:16). b). Pada hari ke4 semua penduduk termasuk yang lemah dianjurkan pergi kelapangan degan pakaian sederana&tanpa wangi-wangian untuk shalat Istisqa’ c). Usai shalat diadakan khutbah 2kali. Pada khutbah pertama hendaknya baca istigfar 9x dan pada khutbah kedua 7x. Pelaksanaan khutbah istisqa berbeda dengan khutbah lainnya, yaitu : a. Khatib disunatkan memakai selendang. b. Isi khutbah menganjurkan banyak beristigfar,berkeyakinan bahwa Allah SWT akan mengabulkan permintaan mereka. c. Saat berdo’a hendaknya mengangkat tangan setinggi-tingginya. d. Saat berdo’a pada khutbah kedua, khatib hendaknya menghadap kiblat membelakangi makmumnya. niat shalat sesuai dengan sholat mana yang akan kita kerjakan. Inilah, macam-macam shalat sunnah yang dapat saya sampaikan, semoga kita semua selalu istiqomah menjalankan shalat sunnah. Insya Allah!

313 NAMA RASUL ALLAH

313 NAMA RASUL ALLAH Telah kita ketahui bersama bahwa nama-nama rasul yang wajib kita hafal dan ketahui ada 25. Sedangkan jumlah keseluruhan para rasul ada 313. Mungkin ini yang tidak banyak diketahui orang, yakni tentang nama-nama para rasul yang berjumlah 313. Al-Alim al-‘Allamah asy-Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani (kelahiran Tanara, Serang, Banten tahun 1813 M dan wafat di Mekkah tahun 1897 M), dalam kitabnya yang berjudul ats-Tsamaru al-Yani’ah fi Riyadh al-Badi’ah menjelaskan: فمن كتب اسمائهم ووضعهم فى بيته او قراها اوحملها تعظيما لهم وتكريما لذواتهم واحتراما لنبوتهم واستمدادا من هممهم العالية واستغاثة بارواحهم المقدسة سهل عليه امورالدنيا والاخرة وفتح عليه ابواب الخيرات ونزول الرحمة والبركات ودفع عنه الشرور , وقال صلى الله عليه وسلم حياتهم ومماتهم سواء فهم متصرفون في الارض والسماء. “Barangsiapa yang menulis nama-nama rasul dan meletakkannya di rumah atau membacanya atau membawanya dengan mengagungkan mereka, memuliakan keberadaan mereka, menghormati kenabian mereka, berharap dari keinginan mereka yang tinggi dan beristighatsah dengan ruh-ruh mereka yang suci, maka akan dimudahkan oleh Allah Swt. segala urusan di dunia dan akhirat. Dan akan dibukakan pintu-pintu kebaikan dan diturunkan rahmat, keberkahan serta menolak segala kejelekan. Rasulullah Saw. bersabda: “Hidup dan matinya mereka (para rasul) itu sama saja, tetap beraktivitas (hidup) di bumi dan di langit.” والمشهور ان المرسلين ثلاثمائة وثلاثا عشر كما في حديث ابي ذر وهاهي اسماؤهم على ماروى عن انس : ادم , شيث, انوش, قيناق, مهيائيل, اختوخ, ادريس, متوشلخ, نوح, هود, عبهف, مرداريم, شارع, صالح, ارفخشذ, صفوان, حنظلة, لوط, عصان, ابراهيم, اسمعيل, اسحق, يعقوب, يوسف, شمائيل, شعيب, موسى, لوطان, يعوا, هرون, كليل, يوشع, دانيال, بونش, بليا, ارميا, يونس, الياس, سليمان, داود, اليسع, ايوب, اوس, ذانين, الهميع, ثابت, غابر, هميلان, ذوالكفل, عزير, عزقلان, عزان, الوون, زاين, عازم, هريد, شاذن, سعد, غالب, شماس, شمعون, فياض, قضا, سارم, عيناض, سايم, عوضون, بيوزر, كزول, باسل, باسان, لاخين, غلضات, رسوغ, رشعين, المون, لوغ,برسوا, الاظيم, رشاد, شريب, هيبل, ميلان, عمران, هرييب, جريت, شماع, صريخ, سفان, قبيل, ضعضع, عيصون, عيصف, صديف, برواء,حاصيم, هيان, عاصم, وجان, مصداع, عاريس, شرحبيل, خربيل, حزقيل, اشموئيل, غمصان, كببر, سباط, عباد بثلخ, ريهان, عمدان, مرقان, حنان, لوحنا, ولام, بعيول, بصاص, هبان, افليق, قازيم, نصير, اوريس, مضعس, جذيمة, شروحيل, معنائيل, مدرك, حارم, بارغ هرميل, جابد, زرقان, اصفون, برجاج, ناوى, هزرابن اشبيل, عطاف, مهيل, زنجيل, شمطان, القوم, حوبلد, صالح, سانوخ, راميل, زاميل, قاسم, باييل, بازل, كبلان, باتر, حاجم, جاوح, جامر, حاجن, راسل, واسم, رادن, سادم, شوشا, جازان, صاحد, صحبان, كلوان, صاعد,غفران, غاير, لاحون, بلدخ, هيدان, لاوى, هيراء, ناصى, حانك, حافيخ, كاشيخ, لافث, نايم, حاشم, هجام, ميزاد,اسيمان, رحيلا, لاطف, برطفون, ابان, عورائض, مهمتصر, عانين, نماخ, هندويل, مبصل, مضعتام, طميل, طابيح, مهمم حجرم, عدون, منبد, بارون, روان, معبن, مزاحم, يانيد, لامى, فردان,جابر, سالوم, عيص, هربان, جابوك, عابوج, مينات, قانوح, دربان, صاخم, حارض, حراض, حرقيا, نعمان, ازميل, مزحم, ميداس, يانوح, يونس, ساسان, فريم, فريوش, صحيب, ركن, عامر, سحنق, زاخون, حينيم, عياب, صباح, عرفون, مخلاد, مرحم, صانيد, غالب, عبدالله, ادرزين, عدسار, زهران, بايع, نظير, هورين, كايواشيم, فتوان, عابون, رباخ, صابح, مسلون, حجان, روبال, رابون, معيلا, سايعان, ارجيل, بيغين, متضح, رحين, محراس, ساخين, حرفان, مهمون, حوضان, البؤن, وعد, رخيول, بيغان, بتيحور, حوظبان, عامل, زحرام, عيس, صبيح, يطبع, جارح, صهيب, صبحان, كلمان, يوخى, سميون, عرضون, حوحر, يلبق, بارع, عائيل, كنعان, حفدون, حسمان, يسمع, عرفور, عرمين, فضحان, صفا, شمعون, رصاص, اقلبون, شاخم, خائيل, احيال, هياج, زكريا, يحيى, جرجيس, عيسى بن مريم, محمد صلى الله عليه وسلم عليهم اجمعين . “Dan menurut pendapat yang masyhur, sesungguhnya para rasul itu berjumlah 313, seperti yang disebutkan dalam hadits riwayat Abu Dzar Ra. Dan inilah nama-nama rasul itu seperti yang diriwayatkan dari sahabat Anas Ra.: 1. Adam As. 2. Tsits As. 3. Anuwsy As. 4. Qiynaaq As. 5. Mahyaa’iyl As. 6. Akhnuwkh As. 7. Idris As. 8. Mutawatsilakh As. 9. Nuh As. 10. Hud As. 11. Abhaf As. 12. Murdaaziyman As. 13. Tsari’ As. 14. Sholeh As. 15. Arfakhtsyad As. 16. Shofwaan As. 17. Handholah As. 18. Luth As. 19. Ishoon As. 20. Ibrahim As. 21. Isma’il As. 22. Ishaq As. 23. Ya’qub As. 24. Yusuf As. 25. Tsama’il As. 26. Su’aib As. 27. Musa As. 28. Luthoon As. 29. Ya’wa As. 30. Harun As. 31. Kaylun As. 32. Yusya’ As. 33. Daaniyaal As. 34. Bunasy As. 35. Balyaa As. 36. Armiyaa As. 37. Yunus As. 38. Ilyas As. 39. Sulaiman As. 40. Daud As. 41. Ilyasa’ As. 42. Ayub As. 43. Aus As. 44. Dzanin As. 45. Alhami’ As. 46. Tsabits As. 47. Ghobir As. 48. Hamilan As. 49. Dzulkifli As. 50. Uzair As. 51. Azkolan As. 52. Izan As. 53. Alwun As. 54. Zayin As. 55. Aazim As. 56. Harbad As. 57. Syadzun As. 58. Sa’ad As. 59. Gholib As. 60. Syamaas As. 61. Syam’un As. 62. Fiyaadh As. 63. Qidhon As. 64. Saarom As. 65. Ghinadh As. 66. Saanim As. 67. Ardhun As. 68. Babuzir As. 69. Kazkol As. 70. Baasil As. 71. Baasan As. 72. Lakhin As. 73. Ilshots As. 74. Rasugh As. 75. Rusy’in As. 76. Alamun As. 77. Lawqhun As. 78. Barsuwa As. 79. Al-‘Adzim As. 80. Ratsaad As. 81. Syarib As. 82. Habil As. 83. Mublan As. 84. Imron As. 85. Harib As. 86. Jurits As. 87. Tsima’ As. 88. Dhorikh As. 89. Sifaan As. 90. Qubayl As. 91. Dhofdho As. 92. Ishoon As. 93. Ishof As. 94. Shodif As. 95. Barwa’ As. 96. Haashiim As. 97. Hiyaan As. 98. Aashim As. 99. Wijaan As. 100. Mishda’ As. 101. Aaris As. 102. Syarhabil As. 103. Harbiil As. 104. Hazqiil As. 105. Asymu’il As. 106. Imshon As. 107. Kabiir As. 108. Saabath As. 109. Ibaad As. 110. Basylakh As. 111. Rihaan As. 112. Imdan As. 113. Mirqoon As. 114. Hanaan As. 115. Lawhaan As. 116. Walum As. 117. Ba’yul As. 118. Bishosh As. 119. Hibaan As. 120. Afliq As. 121. Qoozim As. 122. Ludhoyr As. 123. Wariisa As. 124. Midh’as As. 125. Hudzamah As. 126. Syarwahil As. 127. Ma’n’il As. 128. Mudrik As. 129. Hariim As. 130. Baarigh As. 131. Harmiil As. 132. Jaabadz As. 133. Dzarqon As. 134. Ushfun As. 135. Barjaaj As. 136. Naawi As. 137. Hazruyiin As. 138. Isybiil As. 139. Ithoof As. 140. Mahiil As. 141. Zanjiil As. 142. Tsamithon As. 143. Alqowm As. 144. Hawbalad As. 145. Solih As. 146. Saanukh As. 147. Raamiil As. 148. Zaamiil As. 149. Qoosim As. 150. Baayil As. 151. Yaazil As. 152. Kablaan As. 153. Baatir As. 154. Haajim As. 155. Jaawih As. 156. Jaamir As. 157. Haajin As. 158. Raasil As. 159. Waasim As. 160. Raadan As. 161. Saadim As. 162. Syu’tsan As. 163. Jaazaan As. 164. Shoohid As. 165. Shohban As. 166. Kalwan As. 167. Shoo’id As. 168. Ghifron As. 169. Ghooyir As. 170. Lahuun As. 171. Baldakh As. 172. Haydaan As. 173. Lawii As. 174. Habro’a As. 175. Naashii As. 176. Haafik As. 177. Khoofikh As. 178. Kaashikh As. 179. Laafats As. 180. Naayim As. 181. Haasyim As. 182. Hajaam As. 183. Miyzad As. 184. Isyamaan As. 185. Rahiilan As. 186. Lathif As. 187. Barthofun As. 188. A’ban As. 189. Awroidh As. 190. Muhmuthshir As. 191. Aaniin As. 192. Namakh As. 193. Hunudwal As. 194. Mibshol As. 195. Mudh’ataam As. 196. Thomil As. 197. Thoobikh As. 198. Muhmam As. 199. Hajrom As. 200. Adawan As. 201. Munbidz As. 202. Baarun As. 203. Raawan As. 204. Mu’biin As. 205. Muzaahiim As. 206. Yaniidz As. 207. Lamii As. 208. Firdaan As. 209. Jaabir As. 210. Saalum As. 211. Asyh As. 212. Harooban As. 213. Jaabuk As. 214. Aabuj As. 215. Miynats As. 216. Qoonukh As. 217. Dirbaan As. 218. Shokhim As. 219. Haaridh As. 220. Haarodh As. 221. Harqiil As. 222. Nu’man As. 223. Azmiil As. 224. Murohhim As. 225. Midaas As. 226. Yanuuh As. 227. Yunus As. 228. Saasaan As. 229. Furyum As. 230. Farbusy As. 231. Shohib As. 232. Ruknu As. 233. Aamir As. 234. Sahnaq As. 235. Zakhun As. 236. Hiinyam As. 237. Iyaab As. 238. Shibah As. 239. Arofun As. 240. Mikhlad As. 241. Marhum As. 242. Shonid As. 243. Gholib As. 244. Abdullah As. 245. Adruzin As. 246. Idasaan As. 247. Zahron As. 248. Bayi’ As. 249. Nudzoyr As. 250. Hawziban As. 251. Kaayiwuasyim As. 252. Fatwan As. 253. Aabun As. 254. Rabakh As. 255. Shoobih As. 256. Musalun As. 257. Hijaan As. 258. Rawbal As. 259. Rabuun As. 260. Mu’iilan As. 261. Saabi’an As. 262. Arjiil As. 263. Bayaghiin As. 264. Mutadhih As. 265. Rahiin As. 266. Mihros As. 267. Saahin As. 268. Hirfaan As. 269. Mahmuun As. 270. Hawdhoon As. 271. Alba’uts As. 272. Wa’id As. 273. Rahbul As. 274. Biyghon As. 275. Batiihun As. 276. Hathobaan As. 277. Aamil As. 278. Zahirom As. 279. Iysaa As. 280. Shobiyh As. 281. Yathbu’ As. 282. Jaarih As. 283. Shohiyb As. 284. Shihats As. 285. Kalamaan As. 286. Bawumii As. 287. Syumyawun As. 288. Arodhun As. 289. Hawkhor As. 290. Yaliyq As. 291. Bari’ As. 292. Aa’iil As. 293. Kan’aan As. 294. Hifdun As. 295. Hismaan As. 296. Yasma’ As. 297. Arifur As. 298. Aromin As. 299. Fadh’an As. 300. Fadhhan As. 301. Shoqhoon As. 302. Syam’un As. 303. Rishosh As. 304. Aqlibuun As. 305. Saakhim As. 306. Khoo’iil As. 307. Ikhyaal As. 308. Hiyaaj As. 309. Zakariya As. 310. Yahya As. 311. Jurhas As. 312. Isa As. 313. Muhammad Saw. # Alhasil, menurut saya pribadi sesuai dengan konteks kekinian, kalau kita posting ataupun share status 313 nama-nama rasul ini insya Allah juga akan mendapatkan keutamaan sebagaimana mereka yang meletakkannya di rumah atau membacanya atau membawanya dengan mengagungkan mereka, memuliakan keberadaan mereka, menghormati kenabian mereka, berharap dari keinginan mereka yang tinggi dan beristighatsah dengan ruh-ruh mereka yang suci, sebagaiman disebutkan di atas. Aamiin.

Rabu, 28 Agustus 2013

Terapi Istighfar

TERAPI ISTIGHFAR “Sesungguhnya Allah menurunkan kepadaku dua keselamatan bagi umatku. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang (mereka) beristighfar (minta ampun), bila aku (Nabi Saw) pergi (tiada) maka aku tinggalkan bagimu istighfar sampai hari kiamat.” (HR. Tirmidzi) Sahabat Pema’af, Istighfar adalah teknik kunci untuk mengosongkan atau membersihkan hati dari limbah yang tidak perlu. Istoghfar adalah mohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Istighfar itu sangatlah penting, sebab selain akan membersihkan hati dan menjadikan jiwa sebagai Nafsul Muthmainnah, maka beristighfar pun secara otomatis akan mengaktifkan berbagai mutiara hati yang bersemayam di dasar samudera jiwa. “Tidak menjadi dosa besar sebuah dosa bila disertai dengan istighfar dan bukan dosa kecil lagi suatu perbuatan bila dilakukan terus menerus.” (HR. Ath-Thabrani) Selain itu, mengenai Istighfar ini Rosulullah saw bersabda : “Barangsiapa yang selalu beristighfar maka Allah akan memberinya kelapangan dalam setiap kesempitannya, dan Allah akan membukakan jalan dari kesusahannya serta Allah akan memberinya rezeki dari yang tidak di sangka-sangka." (HR. Abu Daud & Ibnu Majah) Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, jika mendapat masalah yang cukup berat, solusinya adalah dengan memperbanyak istighfar. "Jika masalah yang saya hadapi mengalami kebuntuan (sulit menemukan solusinya), saya beristighfar kepada Allah sebanyak seribu kali. Allah pun memberikan saya jalan keluarnya." Itulah pengakuan dari seorang ulama besar yang menjadi guru dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu sebabnya, di Al-Quran kita disuruh untuk bersegera beristighfar kepada ALLAH. Karena sesungguhnya istighfar itu adalah PINTU hadirnya rahmat dan karunia dari ALLAH SWT. “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S. 3:133-134)” “Seorang yang berbuat dosa lalu membersihkan diri (wudhu atau mandi), kemudian ia shalat dan memohon pengampunan Allah maka Allah akan mengampuni dosanya. Setelah berkata demikian Rasulullah mengucapkan firman Allah surat Ali Imran ayat 135: "Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui."”(HR. Bukhari dan Muslim) Istighfar adalah salah satu bentuk dzikir atau dzikrullah yang sangat sering dilakukan oleh Rosulullah saw. Ibnu Umar radhiyallahu’anhuma berkata: “Sesungguhnya kami benar-benar menghitung dzikir Rasulullah shollallahu ’alaih wa sallam dalam satu kali majelis (pertemuan), beliau mengucapkan 100 kali (istighfar dalam majelis): “Ya Rabb, ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Menerima Taubat dan Maha Penyayang.” (HR Abu Dawud) Berapa banyak kita harus beristighfar setiap harinya tidaklah ditentukan oleh Rosulullah saw, tetapi kalau kita perhatikan keterangan di atas sebelumnya maka jika memungkinkan dalam sehari itu kita beristighfar minimal 100 kali dan jika sedang memiliki masalah yang cukup berat maka kita bisa meniru perilaku dari Ibnu Taimiyah yang beristighfar sebanyak 1000 kali. Namun intinya, semakin banyak kita beristighfar atau melakukan dzkir istighfar dengan sepenuh hati maka tentunya akan semakin membantu kita untuk membersihkan jiwa kita dari berbagai limbah dosa yang pernah dan sedang kita lakukan, ”Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak- banyaknya.” (QS Al-Ahzab ayat 41) Istighfar ini memang dahsyat, ia mampu menjadi washilah agar kita keluar dari berbagai problema kehidupan kita. Atas kehendakNya, maka Istighfar bisa membantu kita keluar dari berbagai kesempitan hidup yang tengah kita rasakan. Banyak sekali kesempitan hidup yang kini mungkin saja sedang kita rasakan, beberapa diantaranya : 1. Hidup tidak tenang alias sering gelisah 2. Waswas 3. Trauma 4. Tidak percaya diri 5. Dikelilingi oleh orang-orang yang menjengkelkan 6. Grogi ketika berbicara di depan umum 7. Grogi kalau menjadi imam 8. Kurang beriman dan sering ragu atas kekuasaan dan pengaturan Allah atasnya 9. Emosi tidak stabil 10. Sering dizalimi oleh orang lain bahkan oleh orang yang sama berkali-kali 11. Musuhan menahun 12. Pernikahan tidak harmonis 13. Mudah tergoda oleh pria/wanita lain 14. Jatuh cinta mendalam pada orang yang tidak pas dan tidak jelas 15. Sering bermaksiat 16. Banyak hutang dan sulit melunasinya 17. Dimusuhi banyak orang dengan alasan yang tidak jelas 18. Plin-plan alias tidak tegas 19. Susah memiliki anak atau keturunan 20. Susah dapat kerja 21. Susah kaya padahal sudah berusaha dan tawakkal 22. Susah khusyu sholatnya 23. Susah dipercayai orang 24. Berwajah gelap atau aura tertutup 25. Mudah sakit, seperti mudah masuk angin, maag, asma, migrain, sakit kepala utuh, dan alergi kulit 26. Rejeki seret dan terasa mampet 27. Harta yang tidak berkah 28. Anak sulit diatur 29. Pasangan tidak mencintai Mari kita OBATI berbagai kesempitan hidup yang membuat dada ini terasa sempit dan sesak dengan melakukan dzikir ISTIGHFAR dengan tulus dan sepenuh hati. OBATI dengan tOBATi. Kisah berikut, insya Allah akan membuat Anda semakin yakin bahwa berISTIGHFAR akan membuat Anda keluar dari berbagai permasalahan hidup Anda. Insya Allah. “Dikisahkan, ketika Rasulullah saw sedang berkumpul dengan sejumlah sahabatnya di masjid, masuklah empat orang laki - laki. Masing - masing datang membawa masalah yang ingin disampaikannya kepada Rasulullah saw. Orang pertama mengeluh karena di daerahnya sudah lama tidak turun hujan. Rasulullah saw menasehatinya, "Beristighfarlah!" Orang kedua mengeluh karena sudah lama menikah, tapi belum juga memperoleh keturunan. Rasulullah saw menasehatinya, "Beristighfarlah" Orang ketiga mengeluhkan kesulitan ekonominya. Rasulullah saw kemudian menasehatinya, "Beristighfarlah!" Orang keempat mengeluhkan tanah pertaniannya yang sudah tidak subur lagi. Lagi - lagi Rasulullah saw menasehatinya, "Beristighfarlah!" Abu Hurairah yang saat itu ada bersama mereka terheran - heran, kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa kesulitannya banyak, tetapi obatnya satu?" Beliau kemudian menjawab, "Simaklah firman Allah dalam surah Nuh (71) ayat 10 - 12, 'Mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan Hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyakkan harta dan anak - anakmu, dan mengadakan untukmu kebun - kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai – sungai.” (HR Ahmad dan Abu Dawud) Rosulullah saw mengajarkan kepada kita beristighfar, dan lafadz istighfar itu sangatlah banyak. Mulai dari “Astaghfirullahal ‘Azhim” atau di tambah kalimat “wa atuubu ilaiih” sampai dengan Penghulunya Istighfar atau Rajanya Istighfar. Mengenai penghulu/raja istighfar ini dijelaskan dari Syaddad Ibnu Aus Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Permohonan ampunan (istighfar) yang paling utama ialah seorang hamba yang membaca “Allahumma Anta Robbii, Laa ilaaha illaa Anta kholaqtanii, wa ana ‘abduka, wa ana ‘alaa ‘ahdika, wawa’dika mas tatho’tu, abuu u laka bin ni’mati, wa abuu u laka bi zambii, faghfirlii, fainnahuu laa yaghfiruz zunuuba illaa Anta. (artinya = Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakan diriku, aku hamba-Mu, aku selalu berada dalam ikatan-Mu dan perjanjian-Mu selama aku mampu, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang aku perbuat, aku mengaku kepada-Mu dengan dosaku, maka ampunilah aku, sebab tiada yang akan mengampuni dos." (H.R. Bukhori)

Istighfar Rajab

ISTIGFAR RAJAB (RAJA ISTIGFAR) Bismillahirrahmaanirrahiim. Astaghfirullahal’adzim 3x Alladzi laa ilaaha ilaa huwal hayyul qayyuumu wa atuubu ilaihi min jamii’il ma’aashii wadzunuubi wa atuubu ilaihi min jamii’i maa karihallaahu qaulaw wa fi’law wasam’aw wa bashharaw wa haadiiran. Allahumma inni astaghfiruka limaa qoddamtu wa maa akhortu wa maa asraftu wamaa asrortu wa maa a’lantu wamaa anta a’lamu bihii minni antal muqoddimu wa antal mu’akhiru wa anta ‘alaa kulli syai-in qodiir. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dzanbin tubtu ilaika minhu tsumma udtu fiihi wa astaghfiruka bimaa aradtu bihii wajhakal kariima fa khaalathuhuu bi maa laisa laka bihii ridlaw wa astaghfiruka bimaa wa’adtuka bihii nafsii tsumma akhlaftuka wa astaghfiruka bimaada ‘aalii ilaihil hawaa min qoblir rukhashi mim masytabaha ‘alayya wa huwa ‘indaka mahzhuuruw wa astaghfiruka minan ni’amil latii an ‘amta bihaa ‘alal ma’aashii wa astaghfiruka minadz dzunuubillatii laa yaghfiruhaa ghairuka wa laa yath-thali’u ‘alaihaa ahadun siwaaka wa laa yasa’uhaa illaa rahmatuka wa hilmuka wa laa yunjii minhaa illaa ‘afwuka wa astaghfiruka min kulli yamiinin halaftu bihaa fa hanats-tu fiihaa wa ana ‘indaka ma’khuudzun bihaa wa astaghfiruka yaa laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazh zhaalimiin. Wastaghfiruka yaa laa ilaaha illa anta ‘aalimul ghaibi wasy syahaadati min kulli sayyi-atin ‘amiltuhaa fii bayaadlin nahaari wa sawaadil laili fii mala-iw wa khala-iw wa sirriw wa’alaaniyatiw wa anta ilayya naazhirun idzartakabtuhaa taraa maa aataituhuu minal’ishyaani bihii ‘amdan au khathaa- an au nisyaanay yaa haliimu yaa kariimu wa astaghfiruka yaa laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazh zhaalimiina. Rabbigh firlii warhamnii wa tub’alayya wa anta khairur raahimiina wa astaghfiruka min kulli fariidlatil wajabat ‘alayya fii anaa-illaili wa athraafin nahaari fa taraktuhaa ‘amdan au khata-an au nisyaanan au tahaawunaw wa ana mas-uulum bihaa wa min kulli sunnatim min sunani sayyidil mursaliina wa khaatamin nabiyyiina muhammadin shallallaahu ‘alaihi wa sallama fa taraktuhaa ghaflatan au sahwan au jahlan au tahaawunan au katsurat wa ana ‘aa-idum bihaa wa astaghfiruka yaa laa ilaaha illa anta wahdaka laa syariika laka subhaanaka rabbil ‘aalamiina lakal mulku wa lakal hamdu wa lakasyukru wa anta hasbunaa wa ni’mal wakiilu ni’mal maulaa wa ni’mannashiiru wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahil’ aliyyil’azhiimi wa sallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadiw wa aalihi wa shahbihii wasallama tasliiman katsiiraw wal hamdu lillaahi rabbil’aalamiin. Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung 3x yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri. Aku bertaubat kepada-Nya dari segala maksiat dan dosa. Aku bertaubat kepada-Nya dari segala yang Allah benci, baik berupa perkataan, perbuatan, pendengaran, penglihatan, maupun perasaan yang engkau benci. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada-Mu dari segala dosa yang telah lalu maupun yang kemudian, yang melewati batas ,yang aku sembunyikan dan secara terang-terangan, maupun dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah Yang Maha Pemula, Engkaulah Yang Maha Akhir, dan hanya Engkaulah Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Ya Allah sesungguhnya aku memohon ampun kepada-Mu dari setiap dosa, aku bertaubat kepada-Mu dari dosa yang aku lakukan lagi. Aku memohon ampun kepadamu terhadap apa- apa yang aku maksudkan untuk berbakti kepada-Mu, Yang Maha Mulia, namun tercemari oleh apa-apa yang tidak Engkau ridhoi. Aku memohon ampun kepada-Mu atas apa- apa yang telah aku janjikan kepada-Mu kemudian aku khilaf kepada-Mu. Aku memohon ampun kepada-Mu atas apa-apa yang Engkau serukan kepadaku, namun aku menyepelekannya. Aku mohon ampun kepada-Mu dari segala nikmat yang Engkau limpahkan kepadaku namun aku menyalahgunakannya dijalan maksiat. Aku memohon ampun kepada-Mu dari segala dosa yang tidak ada yang dapat mengampuninya selain-Mu, dan janganlah memperlihatkannya kepada seorangpun selain-Mu, dan tidak ada yang dapat melapangkannya kecuali rahmat-Mu dan kesantunan-Mu, serta tidak ada yang dapat selamat darinya kecuali ampunan-Mu. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjunan kita, Nabi Muhammad saw., juga keluarganya, para sahabatnya dengan keselamatan yang banyak. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.

Selasa, 13 November 2012

PAGAR/SIKER GHAIB

Untuk menghindarkan dari berlakunya kecurian atau pengkhianatan ke atas semua benda yang bergerak atau tidak.

PAWANG HUJAN/MENGALIHKAN HUJAN

MEMBERSIHKAN TEMPAT YANG ANGKER, KERASUKAN ATAU DIGANGGU JIN

Untuk membersihkan tempat atau rumah atau pejabat atau kebun dan lain-lain yang angker atau berpenghuni jin/Sihir/Santet/Tenung/Gendam/Guna-Guna.

MEMUDAHHKAN ANDA MEMBAYAR HUTANG YANG SEKELILING PINGGANG

Memudahhkan Anda Membayar Hutang Yang Sekeliling Pinggang, Rezeki Yang Berlimpah Ruah Dan Mencukupi, Ingin Cepat Dapat Pekerjaan, Ingin Cepat Jodoh, Keharmonian Keluarga, Memutuskan Suami Atau Isteri Yang Berselingkuh, Cepat Memperolehi Pangkat Dan Kedudukan, Jadi Orang Yang Dipandang Tinggi, Melepaskan Diri Dari Berbagai Kesulitan Dan Untuk Terkabulnya Berbagai Keinginan Dan Hajat Anda Yang Ringan Maupun Berat.

PENGLARISAN

Untuk melariskan perniagaan anda atau membuat barang jualan anda laku dan cepat habis.

UNTUK MENAJAMKAN KEKUATAN BATHIN

Untuk Menajamkan Kekuatan Bathin, Mampu Membaca Isi Hati, Telepati/Pandang Tembus Jarak Dekat Mau Pun Jauh, Menembus Alam Ghaib, Melihat Jin Dan Lain-Lain

MENARIK SUKMA

Kaedah ini adalah untuk tugasan jarak jauh seperti menyampaikan pesanan berupa nasehat, rayuan dsbnya

MENAGIH HUTANG

Jika anda menghadapi masalah hutang piutang, misalnya ada orang sulit hendak membayar hutang maka dengan cara ilmu ini akan memudahkan anda menyelesaikan masalah anda.